< Zpět

Provozovatel

Registrace nestátního zdravotnického zařízení Okresním úřadem Jihlava 1.12.2002.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení KÚ Kraje Vysočina 1.1.2009