< Zpět

Dokumenty k nahlédnutí

pdf Souhlas s EMG vyšetřením
pdf Vyjádření souhlasu s poskytováním informací zvolené osobě
pdf Prohlášení o odmítnutí zdravotní péče pacientem (zákonným zástupcem pacienta)
pdf Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Seznam výkonů, úkonů podmíněných podpisem pacienta

Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
Právní úprava zdravotní péče od 1.4.2012

Metodika

Informovaný souhlas s EMG vyšetřením je samostatným formulářem vloženým do dokumentace. Ostatní výše uvedené jsou součástí písemné dokumentace.