< Zpět

Ceník zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotnícho pojištění

Služba Cena
Neurologické vyšetření samoplátcem 469 Kč
Neurologické vyšetření jako součást vyšetření profesionálního řidiče (skupina oprávnění 2) pro získání či prodloužení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 330 Kč
EMG vyšetření – vyšetření distálních motorických latencí středových nervů horních končetin v rámci vstupní či výstupní pracovní prohlídky u profesí s rizikem vibrací 600 Kč
Zpracování neurologického nálezu a dokumentace pro účely řešení pojistné události 250 Kč
info icon

Veškeré výše uvedené služky lze hradit pouze v hotovosti. Doklad o zaplacení s sebou.

Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
Právní úprava zdravotní péče od 1.4.2012