< Zpět

Ceník zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotnícho pojištění

Služba Cena
Neurologické vyšetření - hrazeno samoplátcem - dle rozsahu vyšetření základní 499,- Kč
rozšířené 707,- Kč
Neurologické vyšetření jako součást vyšetření profesionálního řidiče (skupina oprávnění 2) pro získání či prodloužení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 499 Kč
Neurologické vyšetření příslušníků hasičského záchranného sboru (nositele dýchací techniky) 499 Kč
EMG vyšetření – hrazeno samoplátcem – dle rozsahu vyšetření, typu diagnozy rámcově 1.200....3.000,- Kč
Pracovní EMG : vyšetření distálních motorických latencí středových nervů horních končetin jako součást periodických, vstupních a výstupních pracovních prohlídek 600,- Kč
Zpracování neurologického nálezu pro účely řešení pojistné události 250 Kč
Malý administrativní úkon 100 Kč
Velký administrativní úkon (návrh na lázně, návrh do rehabilitačního ústavu) 200 Kč
info icon

Výše uvedené služby lze hradit v hotovosti, doklad o zaplacení obdržíte s sebou.

Pracovní EMG po domluvě se zaměstnavateli lze hradit v hotovosti i fakturou.

Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
Právní úprava zdravotní péče od 1.4.2012