< Zpět

MUDr. Eva Bártová

Dosažené vzdělání

 • Diplom celoživotního vzdělávání
 • Osvědčení České lékařské komory k výkonu lékařské praxe v oboru neurologie ev.č. 39331/57 – 31.10.1998
 • Atestace II.st. obor neurologie – 18.5.1998
 • Atestace I.st. obor neurologie – 26.4.1993
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství – promoce 27.6.1990
 • Gymnazium v Jihlavě – maturita 1984

Pracovní zařazení

 • Privátní neurologická ambulance MUDr. Eva Bártová od r. 2003.
 • Lékař na neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava (1995-2002).
 • Lékař na I.neurologické klinice FN Brno Bohunice 1990 - 1995.

Specializace v EMG

Školicí místo v EMG (28.2.1996 – 27.3.1996), samostatné vedení EMG laboratoře neurologického odd. Nem.Jihlava (1996-2001), EMG vyšetření v rámci privátní neurologické ambulance (od 2009).

Funkční odbornost EMG“ ze dne 12.5.2018

Helena Bělochová, zdravotní sestra

Dosažené vzdělání

 • Střední zdravotnická škola Jihlava (diplomovaná všeobecná sestra) 1985-1989
 • Vyšší zdravotnická škola Jihlava (diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra) 1999-2002
 • Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra registrační číslo 005-0036-0586

Pracovní zařazení

 • Ambulantní sestra v neurologické ambulanci MUDr. Bártová s.r.o. od 1.3.2020